Multisport

Formand for Multisport er Martin Lyberth.

Multisport er en sportsgren bestående af to eller flere discipliner. 
Men jeg har i denne afdeling taget en del flere sportsgrene under vores vinger, da det er tidens trend. Så for tiden er der disse sportsgrene at tilbyde hjælp og startpenge til:

Triathlon - Duathlon  - Aventure race - Openwater - Stair race -  Styrkeløft – Kitesurfing

Medlemmer som skal deltage i konkurrencer tilmeldes som Brandvæsenets Idrætsforening og skal løbe i foreningens klubtøj. Du skal selv lægge ud for startgebyret. Beløbet refunderes af afdelingsformanden efter gennemført konkurrence samt fremsendelse af kvittering og kontonummer.
Ved deltagelse i konkurrencer, mesterskaber for hold, specielle arrangementer el.lign., som ikke er på afdelingsformandens aktivitetsliste, kan der søges om tilskud efter gældende regler (kontakt din afdelings formand)


Med venlig hilsen

Martin Lyberth 
Mail: martin@lyberth.net
Mobil nr.: 
3086 0090

Brandvæsenets Idrætsforening | Østerbro Brandstation, Østbanegade 89, 3. sal | 2100 Østerbro | Tlf.: 2686 4800 | b.i.formanden@gmail.com