Kontingent

Brandvæsenets Idrætsforening

Aktive: Kr. 50,00 pr. måned. Ret til at deltage i alle arrangementer, aktiviteter og konkurrencer. Som aktivt medlem kan du frit træne og konkurrere i de fleste af afdelingerne.

For Bjergklubben, Dykkerklubben samt Skiklubben vil der være et mindre ekstra kontingent.

 

Pensionister:  300 kr. pr. år. og betales forud for hele kalenderåret. når man er pensioneret fra brandvæsenet. Giver samme rettigheder som aktive medlemmer. Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.

Passive: Kr. 10,00 pr. måned. Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.

Eksterne. Indmeldelse af eksterne medlemmer kan enten ske mundtligt eller skriftligt til foreningens kasserer.  Man er medlem fra den dato, som kassereren giver en tilbagemelding på. Kontingentet er det samme, som ansatte i Brandvæsenet og med samme rettigheder.  Kontingentet er 600 kr. pr. år. og betales forud for hele kalenderåret. 

I starten af året vil du modtage kontingent opkrævning, for at bekræfte dit medlemskab.   Betales kontingentet ikke rettidigt, ophører medlemskabet øjeblikkeligt og ny indmeldelse er nødvendig.                             

Fra 1.  Jan. 2014 vil der være et indmeldelses gebyr på 300 kr. for nye medlemmer.  

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.  

Brandvæsenets Idrætsforening | Østerbro Brandstation, Østbanegade 89, 3. sal | 2100 Østerbro | Tlf.: 2686 4800 | b.i.formanden@gmail.com