Golf

Afdelingsformand BI-Golf
Tommy Sørensen, bmd 243
Mobil nr.: 2970 0243
E-mail: toso243@gmail.com


Afdelingen afholder hvert år introduktionsdage efter behov, hvor alle BI’s medlemmer kan deltage. Her kan nye og gamle spillere få instruktion i golfteknik og golfspil. Arrangementerne foregår på baner, hvor alle kan spille. Vi spiller desuden både hold- og individuelle turneringer..
Golfafdelingen blev oprettet i 1997, og tæller i dag ca. 30 medlemmer, der på et eller andet plan spiller golf. 
Medlemmernes handicapindex varierer fra 4 til 54.

Afdelingen har til formål, at give både nye og etablerede spillere en mulighed for sammen, både på sportsligt og socialt plan, at få gode kammeratlige og hyggelige stunder sammen.

Årets klubmesterskab bliver afholdt i august/september måned. Her spiller man slagspil uden hensyntagen til handicap for lavhandicapper og stableford for resten..
For at kunne spille på andre baner end ’Pay and Play’ baner skal man personligt være medlem af en golfklub. Afdelingens medlemmer og spillere er alle medlem af Dansk Golf Union.


Medlemmer som skal deltage i konkurrencer tilmeldes som Brandvæsenets Idrætsforening og skal spille i foreningens klubtøj. Bevis herfor vedlægges ved kviteringen. Du skal selv lægge ud for startgebyret. Beløbet refunderes af afdelingsformanden efter gennemført konkurrence samt fremsendelse af kvittering og kontonummer.

Ved deltagelse i konkurrencer, mesterskaber for hold, specielle arrangementer el.lign., som ikke er på afdelingsformandens aktivitetsliste, kan der søges om tilskud efter gældende regler (kontakt din afdelings formand)

Er du interesseret i at vide mere om Brandvæsenets Golfafdeling - BI-Golf, og om dine muligheder for at komme i gang med golf eller bare prøve golfens mysterier, så kontakt afdelingsformanden.

Brandvæsenets Idrætsforening | Østerbro Brandstation, Østbanegade 89, 3. sal | 2100 Østerbro | Tlf.: 2686 4800 | b.i.formanden@gmail.com